آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1402-08-05
1402-06-10
1402-05-10
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1402-07-10
1402-06-20
تاریخ شروع کنفرانس
1402-08-17
تاریخ پایان کنفرانس
1402-08-18

از کلیه پژوهشگران و متخصصان در رشته های مذکور دعوت می شود تا مقالات خود را که حاوی آخرین یافته های علمی در زمینه های موضوعی کنفرانس می باشند، به دبیرخانه کنفرانس ارسال کنند. هدف از برگزاری این کنفرانس ایجاد فضای هم اندیشی و مشارکت نخبگان دانشگاهی و صنعتی در زمینه های مختلف دینامیک شاره ها می باشد. در کنفرانس ملی دینامیک شاره ها ضمن مطرح کردن مهمترین یافته های علمی پژوهشگران، حل مشکلات صنعت و جامعه نیز در حوزه های مختلف مرتبط مد نظر خواهد بوددر این راستا، نشست های صنعتی و کارگاه های آموزشی تخصصی و نمایشگاهی از توانمندی های صنایع و سازمانهای مرتبط به موازات نشست های پژوهشی برگزار خواهند شد تا دیدگاه های مختلف در کنار هم مطرح شوند. از جامعه علمی و صنایع کشور دعوت می‌شود تا با حضور اثر بخش خود در این کنفرانس، به ارتقا و اعتلای علمی این کنفرانس، که خروجی آن یاری کننده صنایع کشور است، کمک نمایند. امید است تا دستاورد کنفرانس بتواند گره‌گشای مشکلات علمی کشور در حوزه دینامیک شاره ها باشد.
آدرس دبیرخانه: سمنان، روبروی پارک سوکان، پردیس شماره یک دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مکانیک

کد پستی: 19111-35131

تلفن: 31532418-023

آدرس ایمیل: fdc2023@semnan.ac.ir

حمایت کنندگان

شرکت تجیران

شرکت تجیران

شرکت آریا ترانسفو

شرکت آریا ترانسفو

شرکت سامفر

شرکت سامفر

َشرکت سیگما

َشرکت سیگما

سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

شرکت مهندسین مشاور سیماب سمنان

شرکت مهندسین مشاور سیماب سمنان

اداره کل استاندارد استان سمنان

اداره کل استاندارد استان سمنان

شرکت سیماب

شرکت سیماب

شرکت طب پلاستیک

شرکت طب پلاستیک

شرکت یدک رسان

شرکت یدک رسان

شرکت بهساز

شرکت بهساز

شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی

شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (سمنان)

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (سمنان)

مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام

مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان

استانداری سمنان

استانداری سمنان

اداره کل استاندارد سمنان

اداره کل استاندارد سمنان

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (استان سمنان)

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (استان سمنان)

پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

سیویلیکا

سیویلیکا